Skatterätt
 

Skatterätt är den del av juridiken som behandlar de lagar och andra regler som reglerar den offentliga sektorns beskattning av fysiska och juridiska personer.
Skatterätten omfattar såväl materiella skatteregler rörande bland annat inkomstskatt, mervärdesskatt (moms) och punktskatter som regler om skatteförfarandet (taxering och uppbörd). Även reglerna om sociala avgifter (arbetsgivaravgifter och egenavgifter) brukar hänföras till skatterätten.

Skattejuridisk rådgivning blir allt viktigare inom alla typer av affärsverksamhet.
Som ägare till företag kan ni ställas inför många svårbedömda frågor.

Våra tjänster :

 • rådgivning
 • skattefrågor vid start av ert företag
 • skattefrågor vid val av företagsform
 • ombildning
 • omstrukturering
 • företagsbeskattning
 • taxering
 • mervärdesskatt
 • arbetsavgifter mm.
 • hantera och besvara frågor i samband med en skatterevision
 • biträder er vid skatteprocesser
 • övrigt inom skatterätt