Familjerätt
 

Begreppet familjerätt innehåller bland annat arvsrätt, barnrätt, ingående och upplösning av parförhållanden samt makar och sambos inbördes förhållanden.
Arvsrätten reglerar vem som efter en persons död har rätt till dennes kvarlåtenskap (dödsbo).


Vi arbetar bland annat med äktenskapsskillnad, privaträttsliga avtal, komplicerade boutredningar och arvskiften.

I varje familj ser behoven av familjerättsliga avtal olika ut. Därför har vi inga standardiserade lösningar utan vi ger er personlig rådgivning utifrån just era och er familjs förutsättningar.  


 

Våra tjänster inom familjerätt:
 

Framtidsfullmakt
• Äktenskapsförord
• Äktenskapsskillnad
• Bodelning vid  
  äktenskapsskillnad
• Underhåll efter    
  äktenskapsskillnad
• Särlevnadsintyg

• Sambo
• Samboavtal
• Samäganderättsavtal
• Gåva
• Testamente
• Testamentsexekutor
• Inbördes testamente
• Dödsbo/Bouppteckning
• Dödsboanmälan
• Arvskifte & bodelning
• Europeiskt arvsintyg