Företagsvärdering
 

Låt oss värdera ditt företag.
En värdering av ditt företag är ett bra underlag för vidare beslut.
Att göra en företagsvärdering kan vara aktuellt i olika sammanhang, till exempel:
  • Förvärv av företag
  • Avyttring av företag
  • Investering i företag ( ditt eget eller andras företag)
  • Delägarskapsskifte
  • Generations- och arvsskifte
  • Bodelning
  • Taxeringsärenden
  • Skatteärenden
  • Värdering av en konkurrents företag m.m.

De två vanligaste värdemetoderna är substansvärdemetoden och avkastningsmetoden vid värdering av ett bolag.
Att jämföra sitt företags värde mot en eller flera konkurrerande företag är vanligt förekommande.

Du får alltid en skriftlig dokumentation på vår värdering.

Vi erbjuder en objektiv, kvalificerad och diskret företagsvärdering.


Kontakta oss för offert.