Förvärvsprocessen vid företagstransaktioner

Sälja eller köpa  företag                                                                      

Företagsvärdering     
  
                                         

Företagsbesiktning
(Due diligence
)          
                                             

Avtalsförhandlingar och avtalsskrivning
 


Skall du sälja eller köpa ett företag ?

Jurist Christer A. Holm har mångårig erfarenhet av genomförandet av hela eller delar av förvärvsprocessen vid företagstransaktioner.

Förvärvsprocessen olika delar består av:
- Företagsvärdering – bestämma värdet på ett företag eller en aktie på grundval av information om företaget 
   och dess omvärld.

- Företagsbesiktning (due diligence) – fördjupad och detaljerad genomgång av ett målbolags                         
   (t.ex företaget som köps upp) interna och externa information.

- Avtalsförhandlingar och avtalsskrivning

Företagsförvärv involverar en mängd olika rättsområden såsom bolagsrätt, konkurrensrätt, arbetsrätt, skatterätt, immaterialrätt och avtalsrätt.

Vi erbjuder en objektiv, kvalificerad och ett diskret genomförande av förvärvsprocessen.

Juristbyrån kan hjälpa dig med genomförande av hela eller delar av förvärvsprocessen.

 

Kontakta oss för offert.