Arvode
 

Arvoden för juristbyråns klienter grundar sig på tidsåtgången per ärende som baseras på arbetstid,                            tidsspillan och reseersättning .
Utlägg som belastat juristbyrån för ert uppdrag debiteras alltid i enlighet med bifogade kvitton.
Som  huvudregel skriver juristbyrån ett uppdragsavtal med våra klienter.

 

Arvode juridisk rådgivning
Juristbyrån erbjuder ett kostnadsfritt inledande telefonsamtal eller inledande kommunicering genom e-post.
Vid längre tidsåtgång än 15 minuter debiteras enligt timtaxa.

Privatpersoner:
Juristbyråns timtaxa är 1 200 kr (inkl. moms) för privatpersoner.
För varje påbörjad timme debiteras minst en halvtimme.
All tid för ett uppdrag debiteras.
Om ni inte beviljas rättsskydd eller rättshjälp får ni själva betala era juridiska kostnader.

Företag, föreningar,  kommuner och myndigheter :
Juristbyråns timtaxa är 2 000 kr (exkl. moms) för företag, föreningar, kommuner och myndigheter.
För varje påbörjad timme debiteras minst en halvtimme.
All tid för ett uppdrag debiteras.

Betalning för juristtjänster
Juristbyrån anmodar att klienten ska betala in aconto till vårt bankgiro innan juristbyrån påbörjar uppdraget.

Rättsskydd
Vi bistår er att ansöka om rättskydd.
Rättsskydd ingår i de flesta svenska hem- och villaförsäkringar.
Om ni beviljas rättsskydd betalar ni mellanskillanden mellan vårt arvode och det som ersätts av försäkringsbolaget.
Därutöver betalar ni en självrisk som i regel är 20-25 % av den del som ersätts av rättsskyddet.

Rättshjälp
Vi bistår er att ansöka om rättshjälp.
Om ni inte har en rättsskyddsförsäkring kan ni vara berättigad till rättshjälp.
Rättshjälp syftar till att hjälp den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt.
Rättshjälp beviljas av domstolen.
Kostnaderna täcks då av staten och ni betalar en rättshjälpsavgift på mellan 2-40 %.
Alla har inte rätt till rättshjälp, det finns regler för vad som gäller, mer information finns på Rättshjälpsmyndighetens hemsida (Rättshjälpsmyndigheten).