Affärsjuridik

Jurist Christer A. Holm arbetar inom affärsjuridikens olika områden, och biträder så väl företag som organisationer.

Den affärsjuridiska verkligheten som ni som företagare möter i er vardag kan verka vara fulla av utmaningar. Vi är lösningsorienterade och har förmåga att hitta möjligheter som kan gynna er verksamhet.
Med ordning på det affärsjuridiska område blir det lättare att vara företagare.

Våra tjänster:
  • Arbetsrätt
  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt       
  • Fordringsrätt
  • Immaterialrätt
  • Offentlig upphandling