Jurist Christer A. Holm har över trettio års erfarenhet inom

Familjerätt
Inom familjerätt arbetar vi med bland annat testamente, bouppteckning, arvskifte, äktenskapsförord och samboavtal.

Affärsjuridik
Skatterätt
Företagsanalys

Juristbyråns tjänster kännetecknas av hög kompetens, gedigen erfarenhet, integritet och sekretess .

                                                    
                            Christer A. Holm
                          Jurist
                          Revisor
                          Företagsanalytiker