Jurist Christer A. Holm har över trettio års erfarenhet inom

Affärsjuridik
Jurist Christer A. Holm arbetar inom affärsjuridikens olika områden, och biträder så väl företag, föreningar, kommuner  och myndigheter.

Skatterätt
Skatterätt är den del av juridiken som behandlar de lagar och andra regler som reglerar den offentliga sektorns beskattning av fysiska och juridiska personer.

Företagsvärdering
Låt oss värdera ditt företag.
En värdering av ditt företag är ett bra underlag för vidare beslut.


Företagstransaktioner
Jurist Christer A. Holm har mångårig erfarenhet av genomförandet av hela eller delar av förvärvsprocessen vid företagstransaktioner.

Juristbyråns tjänster kännetecknas av hög kompetens, gedigen erfarenhet, integritet och sekretess .
                                                    
                            Christer A. Holm

                          Jurist
                          Företagsanalytiker