Jurist Christer A. Holm har över trettio års erfarenhet inom affärsjuridik, skatterätt, företagsvärderingar och företagstransaktioner.
Juristbyråns tjänster kännetecknas av hög kompetens, gedigen erfarenhet, integritet och sekretess .

Juristbyrån företräder klienter inom de flesta rättsområden som berör företags verksamhet i Sverige och utlandet. Våra klienter är såväl mindre som stora företag.
                                                    
                            Christer A. Holm
                          Jurist
                          Revisor
                          Företagsanalytiker