Testamentsexekutor

En testamentsexekutor är en person som en testator (den avlidne) har utsett i sitt testamente.
Testamentsexekutorns uppgifter är att förvalta dödsboet, skifta dödsboet, företräda dödsboet och se till att förordnandena i testamentet verkställs . Testamentsexekutorn kan göra ett tvångsskifte utan att domstolen ger testamentsexekutorn något särskilt tillstånd till det.
Förordnandet som testamentsexekutor gäller inte förrän testamentet vunnit laga kraft.
Förordnande att vara testamentsexekutor medför dock inte hinder att vara testamentsvittne.

Våra tjänster :
  • rådgivning
  • uppdrag som testamentsexekutor