Samboavtal


Enligt sambolagen ska sambor som huvudregel vid en separation dela lika på värdet av gemensamt anskaffad villa, bostadsrätt eller radhus samt gemensamt anskaffat bohag. 
Om ni inte vill att bostaden eller bohaget ska delas lika vid en separation ska detta regleras med ett samboavtal.
Samboavtalet kan innehålla en överenskommelse om att ni helt eller delvis väljer att avtala bort de regler som sambolagen fastställt för bodelning av samboegendom.

Sambor som ingår i ett samboavtal frångår sambolagens regler om bodelning vid en separation.

I ett samboavtal bestämmer ni som parter bland annat hur fördelningen av samboegendomen, det vill säga den gemensamma bostaden och bohaget, skall göras i fall ni separerar.
Det betyder att samborna kan bestämma att det gemensamt anskaffade bohaget och/eller bostaden inte ska ingå i en bodelning.

En vanlig situation där behovet av ett samboavtal uppstår är när den ena av er går in med ett större belopp än den andra till den bostad som inköps för gemensamt bruk.
Via ett samboavtal kan ni reglera hur ägandet till bostaden ska fördelas i händelse av separation så att den som har investerat mer pengar än den andra inte förlorar sin insats vid en bodelning.

Sambor ärver inte varandra, men genom att skriva ett testamente kan arv fördelas så att det blir bra för alla.

Alla juridiska frågor som uppstår i en samborelation kan dock inte regleras genom ett samboavtal.

Våra tjänster :

  • rådgivning
  • upprättande av samboavtal
  • upprättande av testamente
  • upprättande av revers mm