Särlevnadsintyg


Om du och din make/maka har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.
Utdrag från folkbokföringen hos skatteverket som visar särlevnad under minst två år kan också godtas.

Våra tjänster :

  • rådgivning
  • upprättande av särlevnadsintyg