Inbördes testamente


Ett inbördes testamente är beteckningen på ett testamente där makar, sambor, syskon och även vänner kan upprätta ett gemensamt testamente, vilket innebär att man ger varandra en ömsesidig arvsrätt till varandras egendom.
Det vanligaste är att två makar förordnar om att vid den förstes bortgång ska den efterlevande ärva allt och att vid den sistes bortgång ska det förfaras på ett visst sätt.

Efterlevande make har visserligen arvsrätt enligt lag, men får då egendomen med så kallad fri förfoganderätt lag.

Särkullbarn (barn från tidigare förhållande)  har rätt att få ut sin laglott direkt vid en förälders bortgång, även om föräldern har testamenterat egendomen till sin efterlevande partner.

Våra tjänster :

  • rådgivning
  • upprättande av inbördes testamente