Äktenskapsförord
 

Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar eller blivande makar kan komma överens om att all eller viss egendom skall vara enskild egendom i äktenskapet.
Det innebär att den egendomen inte ingår vid en eventuell framtida bodelning på det sättet som           makarnas giftorättsgods gör.
Det är inte ovanligt att makarna väljer att skriva ett äktenskapsförord för att trygga en ekonomiskt starkare make eller som ett skydd vid byte av bolagsform för ett företag som den ene maken äger.  

Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan giftermålet och under äktenskapet,
oavsett hur länge ni har varit gifta. 
Makarna kan även ändra sig under äktenskapet och i ett nytt äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods igen. 

Det är bra att se över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum eftersom förändringar i livssituationen kan medföra stora förändringar i hur egendomen i framtiden kommer att delas upp.
Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna.
För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs att det inregistreras i äktenskapsregistret
vid skatteverket.

Våra tjänster :

  • rådgivning
  • upprättande av äktenskapsförord
  • inlämnande av äktenskapsförord till skatteverket