Företagsvärdering


Företagsvärdering innebär att försöka uppskatta det ekonomiska värdet på ett företag.
Syftet med företagsvärdering är att kunna sätta ett rimligt pris på företaget till exempel i samband med förvärv, avyttring , investering i företag eller utvärdering av olika strategiska alternativ.
Det finns många olika metoder för företagsvärdering.
Det kan till exempel vara kassaflödesvärdering , avkastningsvärdering, substansvärdering, rörelsevärdet och aktievärdet.

Juristbyrån bistår er med företagsvärderingar av aktiebolag, övriga juridiska personer samt enskilda näringsverksamheter .

Våra tjänster :

  • rådgivning
  • företagsvärdering