Företagsvärdering
 

Låt oss värdera ditt företag.
En värdering av ditt företag är ett bra underlag för vidare beslut.
Att göra en företagsvärdering kan vara aktuellt i olika sammanhang, till exempel:
  • Förvärv av företag
  • Avyttring av företag
  • Investering i företag ( ditt eget eller andras företag)
  • Delägarskapsskifte
  • Generations- och arvsskifte
  • Bodelning
  • Taxeringsärenden
  • Skatteärenden
  • Värdering av en konkurrents företag m.m.
Du får alltid en skriftlig dokumentation på vår värdering.
Vi erbjuder en objektiv, kvalificerad och diskret företagsvärdering.
Juristbyrån arbetar alltid i enlighet med god advokatsed.

Kontakta oss för offert.