Fordringsrätt
 

Fordringsrätt kallas det rättsområde där fordringar behandlas.
Den rättsliga grunden för fordringsanspråket kan vara avtal, lag, rättspraxis eller sedvanerätt.
Rättsområdet innefattar även skuldebrevsrätt och krediträtt. Ofta har en gäldenär och en borgenär avtalat om hur och när skulden ska betalas, men även då kan tvister uppstå. Inte ovanligt föreligger även frågor om motfordran.
Vid arbete med fordringsrätt handlar det ofta om att bedöma om en fordran har uppstått eller inte och i så fall på vilken grund och om fordran är rätt beräknad?

Våra tjänster :

  • rådgivning
  • utformning av fordran
  • rådgivning om fordringar
  • bestridande av fordringar
  • utformning av skuldebrev
  • tolkning av skuldebrev
  • övrigt inom fordringsrätt