Bolagsrätt
 

Bolagsrätt behandlar bland annat hur olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelser) skapas och upplöses, vad som är kännetecknande för de olika associationsformerna, vilka som får representera dem i avtal med utomstående personer och hur resultatet ska fördelas mellan ägarna.
Bolagsrätten är ett viktigt område i många affärsjuridiska ärenden. Bolagsrätten påverkar det mesta i en bolagsverksamhet. Såväl handelsbolag, kommanditbolag som aktiebolag är beroende av att verksamheten och bolagens organisation fungerar väl. 
 
Våra tjänster :

  • rådgivning
  • upprättande av alla handlingar som krävs för att bilda aktiebolag
  • upprättande av alla handlingar som krävs för att bilda handelsbolag
  • upprättande av alla handlingar som krävs för att bilda kommanditbolag
  • upprätta eller ändra i bolagsordningar
  • ombilda bolag eller vidta andra ändringar
  • ägarstyrning
  • emissioner
  • företagsförvärv
  • övrigt inom bolagsrätt