Avtalsrätt
 

Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.
Avtalsrätten har en allmän del, som innefattar de regler som finns i lagstiftning och andra rättsregler som är tillämpliga på samtliga eller i vart fall fler olika typer av avtal (till exempel avtal som inte omfattas av särskilda formkrav), och en speciell del, som behandlar de olika reglerna för speciella avtalsförhållanden. 
 
Våra tjänster :

 • rådgivning
 • upprättande av kompanjonavtal
 • konsultavtal
 • aktieägaravtal
 • aktieägartillskottsavtal
 • optionsavtal
 • företagsöverlåtelseavtal
 • VD-avtal
 • handelsbolagsavtal
 • kommanditbolagsavtal
 • anställningsavtal
 • bolagsordningar och licensavtal
 • sekretessavtal,
 • överlåtelseavtal
 • hyreskontrakt
 • köpehandlingar
 • övrigt inom avtalsrätt