Arbetsrätt
 
Arbetsrätten är ett rättsområde som styr förhållandet mellan anställda och arbetsgivare. Arbetsrätten gäller de flesta arbetstagare med undantag för bl.a egenanställda företagare och arbetstagare med företagsledande ställning.
Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar:
 • den kollektiva arbetsrätten
 • regler om arbetstagarinflytande
 • anställningsförhållandets rätt
 • arbetsmiljörätten
 • arbetsmarknadsreglering
Andra sätt att dela in arbetsrätten på förekommer.
Utöver dessa områden tillkommer frågor som är gemensamma för alla,
t.ex. definitionen av "arbetstagare".
Ett särskilt påtagligt delområde inom anställningsförhållandets rätt är diskrimineringsrätten. Sedan den 1 januari 2009 finns en gemensam lag för all diskriminering inom arbetslivet. 

Våra tjänster :
 • rådgivning
 • tvister eller oklarheter i anställningsavtal om uppsägning
 • tvister eller oklarheter i anställningsavtal om semester
 • lönefrågor
 • rehabilitering
 • övrigt inom arbetsrätt