Jurist Christer A. Holm är specialist inom företagsvärderingar, affärsjuridik och skatterätt.

Juristbyråns tjänster kännetecknas av hög kompetens, gedigen erfarenhet, integritet och sekretess .

Vi erbjuder även juridiska tjänster inom familjerätt.