Asyl- och migrationsrätt
 

Jurist Christer A. Holm kan hjälpa dig att ansöka om asyl, uppehållstillstånd, familjeåterförening, arbetstillstånd och medborgarskap eller biträda dig om du behöver hjälp att överklaga ett beslut vid avslag.
 
Jurist Christer A. Holm arbetar som offentligt biträde i asylärende för vuxna och ensamkommande barn.
Många ärenden inom migrationsrätt berättigar till offentligt biträde, kostnaden betalas då av Migrationsverket.

Kontakta
jurist Christer A. Holm
för juridisk rådgivning om asyl, hjälp med asylansökan eller om du vill att

jurist Christer A. Holm skall förordnas som ditt offentliga biträde.
 
Du kan även anlita
jurist Christer A. Holm som privat ombud, d
etta sker då på egen bekostnad.
 
Hur asylprocessen går till kan ni läsa på Migrationsverkets hemsida (
migrationsverket.se).
 
Jurist Christer A. Holm är helt fristående från migrationsverket och andra myndigheter.